Suunto prohrálo ve Státech soud kvůli vadným čipům v potápěčských počítačích

Suunto prohrálo ve Státech soud kvůli vadným čipům v potápěčských počítačích

Vadné čipy v potápěčských počítačích Suunto vedly ve Spojených státech k žalobě a soud nedávno rozhodl o chybě na straně výrobce. Podle oficiálních zdrojů se problém může týkat počítačů hned několika modelů prodaných v Americe od roku 2006 do 10. října loňského roku. Ke sporu vyšel článek na serveru theregister.co.uk, se kterým ale společnost Suunto nesouhlasí. „Na konci roku 2018 obíhá svět zpráva obsahující přehnané a zkreslené informace, které se zakládají na pravdě pouze zdánlivě. Nejedná se o informace ani ze strany Suunto, ani o zprávy z řad účastníků sporu v USA,” píše ve svém vyjádření za české zastoupení firmy Suunto Josef Vacek. 

Server The Register píše, že žalobu vznesli potápěči Ralph Hunzinger a Eric Bush, kteří měli při potápění potíže s počítači právě od finské firmy Suunto. Přístroje jim údajně ukazovaly chybné údaje o hloubce a zbývajícím vzduchu a tlaku v lahvi. Pro řešení soudní cestou se rozhodli poté, co zjistili, že jejich případ není ojedinělý. Autorizovaný prodejce počítačů Suunto ve Spojených státech Aqua Lung o nich měl zřejmě delší dobu záznamy, chybu dlouho neřešil.

Potápěči Ralph Huntzinger a Eric Bush se rozhodli Suunto žalovat, protože firma o vážných defektech svých počítačů věděla a nejen, že je neřešila, ale prodávala vadné výrobky dál. Navíc všechny reklamované počítače autorizované prodejny pouze vyměňovaly za nové kusy, které měly stejnou hardwarovou a zřejmě i softwarovou chybu a mohly vykázat stejnou poruchu. 

„Aqua Lung dál skývá problémy a zákazníky tak vystavuje nebezpečí,” píše se v žalobě. „Firma nijak neopravuje reklamované počítače vykazující výše zmíněné chyby. Důvodem je zřejmě fakt, že vady jsou neopravitelné.”

Huntzinger původně žaloval Aqua Lung už v roce 2015, ale v cestě stály okolnosti související s osobním zapojením jedné z advokátních kanceláří.

S těmito informacemi Josef Vacek nesouhlasí. „Jedna o podvodný článek vyvolaný lidmi/firmou, která chce Suunto poskodit. SUUNTO vypovědělo Aqualungu po 10 letech spolupráci, což pro Aqualung znamenalo velkou ztrátu. Od té doby se vedou v USA soudní spory. Rozhodně se nejedná ani o žádné oficialní vyjádření, ani o prohlášení některé ze zúčastněných stran. Klasická kachna, senzace, které se chytí každý, kdo se chce zviditelnit a koho nezajímají relevantní skutečnosti,” píše ve svém vyjádření Vacek.

Soudní spory dospěly 14. prosince letošního roku do konce. Firmy Aqua Lung a Suunto souhlasily, že budou testovat, opravovat a vyměňovat vadné počítače, což je ujednání přibližně v hodnotě 50 milionů dolarů. Týká se to počítačů Cobra, Cobra 2, Cobra 3, Cobra 3 Black, Vyper, Vyper Novo, Vyper 2, Vyper Air, HelO2, Gekko, Vytec, Vytec DS, Zoop, Zoop Novo, Mosquito, D4, D6, D9, D4i, D6i, D4i Novo, D6i Novo, D9tx, and DX prodaných ve Spojených státech od 1. ledna 2006 do 10. října 2018, jak je uvedeno na webu http://www.suuntodivecomputersettlement.com.

Suunto v oficiálním vyjádření uvádí, že spor byl veden kvůli defektu, který zůsobil špatné měření hloubky a teploty. Firma ale odmítá porušení jakéhokoli zákona a nesouhlasí s tvrzením, že by se dopustila něčeho špatného a že by na hloubkových senzorech počítačů Suunto byl jakýkoli defekt. „Soudní vypořádání probíhá pouze v USA. Suunto ani soud nepřipouští žádnou vinu společnosti SUUNTO. Firma naopak usiluje o to, aby se zabránilo dalším nákladům a potížím. Chce urychlit ukončení soudního sporu v USA formou urovnání,” píše ve svém vyjádření Vacek.

Žalobci jsou s výsledkem spokojení, dosáhli svého. Každý majitel Suunto počítače bude mít možnost ho nechat zdarma otestovat a v případě prokázání potíží mu ho firma zdarma opraví nebo vymění. „Do soudního sporu v USA jsou zahrnuty pouze osoby, které mají v USA v minulosti potvrzené selhání tlakového čidla,” dodává k tomu Vacek. 

„Suunto a jeho partneři by měli být vždy ochotni zkontrolovat SUUNTO počítač, pokud o to zákazník požádá,” doplňuje Vacek. Na počítače Suunto mají zákazníci po celém světě běžnou dvouletou záruku, ale na samotná tlaková čidla platí záruka dokonce pětiletá, a to už od roku 2014.

„Všechny SUUNTO počítače jsou opakovaně testovány před opuštěním továrny, takže pokud počítač nevykazuje žádné problémy, není potřeba jej zapojovat do soudního vypořádání,” píše ve svém vyjádření Vacek. V rámci telefonického rozhovoru navíc dodává, že hloubkové senzory jsou jednou z nejcitlivějších součástek počítačů od všech výrobců a že právě Suunto pracuje neustále na jeho lepší ochraně v přístrojích. Zároveň zdůrazňuje, že právě Suunto vždy při zjištění jakýchkoli možných potíží udělá svolávací akci, takzvaný recall a se zákazníky aktivně komunikuje. „Počítače SUUNTO nemají žádný problém,” uzavírá Vacek ve svém vyjádření. 

Sdílet článek

Napsat komentář